30 de maig 2007

Llicències de Judo a Espanya

Aquest dies estem d'estadístiques i per això us en deixo unes que facilita el Mestre Rafael Ortega Fernández (8è Dan) en un informe que vol conscienciar sobre la importància dels mètodes d'entrenament que s'utilitzen i que han portat a Espanya a un descens d'un 30% del nombre de llicències de judoques majors de 17 anys.

A banda de les seves interessants consideracions m'agradaria deixar constància de la distribució de llicències a l'Estat i del nombre de judoques majors i menors d'aquesta edat (font: Federació Espanyola de Judo amb dades de l'any 2006)


Comunitat Autònoma
Total de llicències
Madrid
23.427
Catalunya
5.433
Galícia
3.374
Castella la Manxa
3.372
Andalusia
3.103
Castella i Lleó
2.983
Canàries
2.952
València
2.367
Navarra
2.026
Astúries
1.982
Balears
1.868
Aragó
1.791
Extremadura
1.248
País Basc
1.202
Múrcia
877
La Rioja
597
Cantàbria
561
Melilla
303
Ceuta
93
TOTAL
59.559Comunitat Autònoma
Judoques majors de 17 anys
Judoques menors de 17
Madrid
4.185
19.242
Catalunya
2.472
2.961
Galícia
1.160
2.214
Castella la Manxa
1.081
2.291
Andalusia
768
2.335
Castella i Lleó
484
2.499
Canàries
794
2.158
València
1.585
782
Navarra
507
1.519
Astúries
658
1.324
Balears
523
1.345
Aragó
598
1.193
Extremadura
467
781
País Basc
1.002
200
Múrcia
209
668
La Rioja
159
438
Cantàbria
220
341
Melilla
76
227
Ceuta
19
74
TOTAL
16.967
42.592