29 d’octubre 2013

El Judo ajuda a aconseguir un correcte equilibri postural

L'Angelo Scarpignato, mestre de Judo 5è Dan a la ciutat de Catània (a Sicília, Itàlia) ens ha fet arribar una ressenya del seu llibre on s'explica que el Judo és l'esport ideal per a aconseguir una bona postura i un creixement psíquic i físic correcte.

Amb el títol de "La importància dels moviments tècnics en Judo per aconseguir un correcte equilibri postural", l'Angelo ens explica que a través de l'observació i l'anàlisi acurada constant de cada gest realitzat per diversos atletes tant joves com adults, cada un amb els seus propis problemes (a vegades simplement motors, altres relacionats amb els aspectes psicològics, socials o culturals) ha detectat que hi ha una estreta correlació entre la postura i el Judo.

El Judo educa a aquells que el practiquen a aconseguir una postura correcta i funcional, a través de la seva dinàmica motora i de l'adaptació als canvis, posicions i experiències diverses. A més, també permet superar les pors i inhibicions i aconseguir l'equilibri (tant físic com psicològic).

L'estudi de l'Angelo Scarpignato aplica les lliçons i les idees de l'enfocament del mètode Feldenkrais -un físic, enginyer i professor de Judo, entre d'altres- que es basa en la suposició que cada un dels nostres patrons motors està estretament relacionat amb un esquema mental i que busca proporcionar eines concretes per a l'automillora. En l'estudi es destaca la importància del gest tècnic del judo per afavorir un control substancial i el domini del propi cos. El Judo és molt útil per als nens amb discapacitat, perquè a més de millorar la seva socialització, els proporciona l'oportunitat de desenvolupar habilitats motores i intel·lectuals.

L'objectiu d'aquest treball és doncs, donar a conèixer i mostrar el Judo amb una nova imatge completament diferent dels aspectes que ja es coneixen, amb tota la seva qualitat no només com a esport sinó també en la seva vessant de prevenció de la salut i de millora de la postura.