17 de juny 2015

Estratègies per motivar en el Judo

Acabo de conèixer una molt bona guia per a entrenadors que ajuda a motivar els seus alumnes. És obra de Carlos Montero Carretero, Juan Antonio Moreno Murcia i Eduardo M. Cervelló Gimeno i ha estat publicada per la Federación Galega de Judo.

La guia 'Estrategias motivacionales en Judo' vol aportar als professors de judo una eina de fàcil lectura que els resulti útil per motivar els seus judoques proposant tècniques i eines que han estat el resultat de diversos estudis científics que han demostrat la seva eficàcia en l'ensenyament de l'activitat física i l'esport.

"Que gran alumno sería si tuviera un buen profesor"

Luis de Frutos