10 de maig 2006

El grau de coneixement i el color dels cinturons: els kyus i els dans

Cinturó negreEn el judo existeixen diversos sistemes de colors per establir el grau de coneixements del judoka i la seva habilitat per realitzar les diferents tècniques de projecció, immobilització, estrangulació o luxació.

A Europa s’utilitza el sistema de colors ideat per Mikonosuke Kawaishi, que posteriorment es va generalitzar en la resta d’arts marcials, i que es basa en l’enfosquiment progressiu dels colors, des del blanc fins arribar al negre.

En els diversos nivells fins al cinturó marró, el grau s’anomena kyu (rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikyu i ikkyu) mentre que quan s’aconsegueix el cinturó negre, rep el nom de dan (shodan, nidan, sandan, jodan, godan, rokudan, sichidan, hachidan, kudan i judan).

Quan un mestre adquireix el 6è dan pot portar el cinturó de color blanc i vermell i quan arriba al 9è dan, es pot posar el cinturó de color vermell. El codi ètic del judo diu que si un mestre d’aquest nivell dirigeix un entrenament ha de portar aquests cinturons però que si participa en els randoris o combats ha de portar el cinturó negre, ja que seria una falta de respecte que un judoka de grau inferior pogués guanyar un mestre amb el cinturó vermell.

Al Japó o als Estats Units el sistema és lleugerament diferent i per als adults només disposen del color blanc i del color marró per definir les diverses fases d’aprenentatge anteriors al color negre. Al Japó, els nens que tenen el 1r, 2n o 3r kyu porten un cinturó de color morat mentre que als EUA, està generalitzada la utilització d’un sistema combinat (es fa servir el sistema de colors europeu però els joves amb el 1r kyu porten el cinturó morat).

En el següent gràfic podeu veure la distribució dels colors i els cinturons segons els graus de coneixement. Teniu en compte que, per als nens i nenes, a vegades s'utilitzen cinturons intermedis (blanc - groc, groc - taronja, taronja - verd, verd - blau o blau-marró):


Els diversos cinturons i graus del judo