19 de juny 2007

Juji Gatame

A través d'Arajudo he arribat a aquest video instructiu sobre una de les luxacions més efectives que es fan en el judo actual: Juji Gatame.

L'explicació és a càrrec de Jane Bridge (7è Dan i Campiona del món l'any 1980) i es va produir en l'stage de Judo de Montpellier, l'estiu del 2006.


JUDO Juji gatame par J. Bridge